Svepeduken i Turin, Italien

34 trillioner Watt av ultraviolet strålning behövdes för att färga svepeduken i Turin

Svepeduken i Turin är en linneduk med måtten 3,9 x 1 meter med en svag bild av en korsfäst man som man tror är Jesus Kristus. Tyget är den mest analyserade artefakten i världen, men på grund av dess många oförklarliga egenskaper är den fortfarande ett mysterium som fortfarande leder till nya upptäckter.

Duken är gjord av handspunnet lin. Historiker har fastställt att duken är vävd i ett 3-till-1 fiskbensmönster vars mått stämmer med vävstolstekniken från 10-talet e.Kr. Den fina vävningen bekräftar uttalandet från Nya testamentet att manteln var en ”fin linneduk”.

Bilden är ett fotonegativ och här nedan ser man hur den verkligen ser ut till höger

Svepeduken stora gåta är de främre och bakre helkroppsbilderna av en 178 cm lång ”korsfäst man. Mannen kännetecknas av långt hår, helskägg och ett mönster av blodfläckar som är förenliga med de sår som tillfogats Jesus enligt de fyra bibliska evangelieberättelserna i Nya testamentet.

Här är några av de sår som syns på duken:

 • Över 100 piskmärken på varje del av hans kropp, överensstämmer med gamla romerska piskor som användes vid den tiden.
 • Blodfläckar som bildade en cirkel runt toppen av hans huvud överensstämmer med törnekronan.
 • Allvarligt blåmärkta knän som kan ha orsakats av ett fall på väg till korsfästelsen.
 • Blodfläckar runt hål i mannens handleder och fötter som överensstämmer med spåren av stora spikar, korsfästelsens märken.
 • Blodfläckar runt ett stort sår som överensstämmer med skadan som orsakats av ett spjut i hans sida.
 • Mannen på manteln hade inte benbrott, vilket är förenligt med den bibliska berättelsen. Benen på båda tjuvarna som korsfästes på båda sidor av Jesus krossades för att påskynda kvävning och död. Jesus var redan död, så romarna behövde inte krossa benen.

FAKTA

 • Blodet är människoblod av blodtypen AB.
 • Bilden är ett fotonegativ och man såg den först fullt ut år 1891 då det första fotografiet av den togs.
 • Bilden har tillkommit efter att blodet hamnat på duken, och består av en materialförändring av en ytterst tunn yta. Det enda sätt man skulle kunna återskapa den idag vore med en argon fluoride laser. Men den skulle behövas högre effekt än vad man idag kan tillgå.
 • Bilden är 3-dimensionell, den innehåller djupdata, något man först kunnat se med nyligen gjorda datorsimuleringar.
 • Av de 58 olika pollenprover man tagit kommer 45 från Galileen.
 • Ett kol-14 test gjordes 1988. Ett prov skickades till 3 olika labb som visade att duken var från ca år 1350, men det visade sig senare att provet togs från en lagning som gjorts efter en brand under medeltiden.
 • Senare gjordes dateringar med ett IR-spektroskopi test, som visar att duken är från 700 BC till 100 AD, samt ett laserspektroskopi test som visar 700 BC till 300 AD

Källa: https://shroud.com/